page-header

Psychologia i rozwój

Nasi psychologowie

Kinga Nowopolska

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Kliniczna. Obecnie kształcę się w Szkole Terapii Gestalt w Warszawie do otrzymania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT.

Pracuję jako psycholog w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Chorób Afektywnych. Doświadczenie zdobywałam również w Warszawskim Instytucie Psychoterapii oraz w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na Banacha na Oddziale Psychiatrii. Odbyłam wiele szkoleń i warsztatów dotyczących tematyki pomocy psychologicznej i rozwoju osobistego

Emila Kujawowicz

Pracuję z dziećmi od 10 roku życia, młodzieżą oraz dorosłymi. Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką Gestalt w trakcie zdobywania certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Ukończyłam studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog oraz koordynator pracy zespołu specjalistów w placówkach oświatowych oraz w prywatnym gabinecie.

W pracy z klientami kieruję się kodeksem etycznym PTPG (Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt). Moją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

W psychoterapii Gestalt najważniejsza jest dla mnie autentyczność i niepowtarzalność relacji klienta i psychoterapeuty.

Psychologowie współpracujący

Magdalena Burna

Jestem psychologiem i psychoterapeutką Gestalt w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W Gabinecie Przy Iluzjonie prowadzę konsultacje i sesje pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających trudności w obszarze emocji, relacji z bliskimi lub stojących przed podjęciem ważnej decyzji.

W ramach konsultacji psychologicznych pracuję również z osobami doświadczającymi trudności w obszarze zawodowym: wypalenia zawodowego, zmęczenia, spadku motywacji, konfliktów interpersonalnych, a także poszukujących nowych dróg rozwoju zawodowego i realizacji swojego potencjału.

Pracuję z osobami dorosłymi, w języku polskim i angielskim.

I am a psychologist and Gestalt psychotherapist, currently in the course of professional certification. I graduated from University of Warsaw with a Masters of Arts in Psychology.

I conduct psychological aid sessions for adults finding themselves in a difficult life situation as well as experiencing problems in the area of emotions, personal relationships or facing a difficult decision.

As a psychologist I also work with clients experiencing challenges in their professional life i.e. professional burnout syndrome, tiredness, loss of motivation at work, interpersonal conflicts as well as looking for new ways of professional development and realizing their potential.

I work with adult clients in both Polish and English languages.