page-header

Psychoterapia Gestalt

Nasze psychoterapeutki

Kinga Nowopolska

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem w rozmowie, która pomaga w zrozumieniu samego siebie, poszerzeniu własnej świadomości i przywróceniu poczucia odpowiedzialności za swoje życie.
Wspieram w rozwiązywaniu problemów, rozwoju osobistym, odnajdywaniu własnej tożsamości, integrując wszystkie poziomy funkcjonowania człowieka – umysł, ciało i ducha.
Zapraszam osoby, które doświadczają smutku, wypalenia, poczucia braku sensu życia, pustki, zagubienia, samotności, kłopotów w związku.

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Kliniczna. Obecnie kształcę się w Szkole Terapii Gestalt w Warszawie do otrzymania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT.

Pracuję jako psycholog w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Chorób Afektywnych. Doświadczenie zdobywałam również w Warszawskim Instytucie Psychoterapii oraz w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na Banacha na Oddziale Psychiatrii. Odbyłam wiele szkoleń i warsztatów dotyczących tematyki pomocy psychologicznej i rozwoju osobistego

Emila Kujawowicz

Pracuję z dziećmi od 10 roku życia, młodzieżą oraz dorosłymi. Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką Gestalt w trakcie zdobywania certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Ukończyłam studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog oraz koordynator pracy zespołu specjalistów w placówkach oświatowych oraz w prywatnym gabinecie.

W pracy z klientami kieruję się kodeksem etycznym PTPG (Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt). Moją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

W psychoterapii Gestalt najważniejsza jest dla mnie autentyczność i niepowtarzalność relacji klienta i psychoterapeuty.

Olga Paszkowska

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem dwojga ludzi, procesem, relacją, dzięki której klient ma możliwość poszerzać samoświadomość, wzmacniać poczucie sprawczości, pracować nad samoregulacją.

Pracuję w nurcie GESTALT (słowo tłumaczone z niemieckiego oznacza FIGURĘ). Zgodnie z tą koncepcją, w toku życia, pośród spokojnie płynących wydarzeń, wyłaniają się różnego rodzaju figury. Może to być samotność, problemy w pracy, w relacjach, brak satysfakcji w byciu samemu ze sobą. Ważne jest rozpoznanie, jakie figury wyłaniają się u Klienta i które nie domknęły się w historii jego życia (czyli gdzie w cyklu Zinkera nastąpiła przerwa). Wspólnie rozpoznajemy je i włączamy w proces. Pracujemy na emocjach, które są kluczowe w zrozumieniu siebie, osiągnięciu dojrzałości, poprawy jakości życia. Często w kontakcie z Klientem kieruję uwagę na doznania płynące z ciała, które zwykle są pierwszą podpowiedzią w zrozumieniu emocji. Rozpoznanie odczuć, zintegrowanie umysłu, ciała i ducha wymaga zanurzenia się w teraźniejszości i uważności, na to, co dzieje się tu i teraz, a także w kontakcie między psychoterapeutą a Klientem.

Tak poszerzana świadomość pomaga Klientowi być w lepszym kontakcie z samym sobą, co za tym idzie.. zaspokajaniu własnych potrzeb i poczuciu szczęścia.

Jestem psychoterapeutką Gestalt oraz nauczycielką Mindfulness, prowadzę kursy MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Szkoliłem się w Polskim Instytucie Mindfulness w Warszawie, obecnie kształcę się w Szkole Terapii Gestalt w Warszawie do otrzymania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT. Z pierwszego wykształcenia jestem aktorką i teatrologiem, prywatnie mamą Józefiny i Zacharego, wielką fanką zwiedzania świata.

Psychoterapeutki i psychoterapeuci współpracujący

Magdalena Burna

W relacji psychoterapeutycznej najważniejsze jest dla mnie uchwycenie unikalnego doświadczenia każdego człowieka – jego osobistej perspektywy, niepowtarzalnych wrażeń, uczuć i myśli. Z otwartością poznaję świat każdej osoby. Uważnie i z szacunkiem przyjmuję emocje pojawiające się w naszej relacji, wspieram w doświadczaniu tych najtrudniejszych. Moim celem jako psychoterapeuty jest wspieranie Cię w odkrywaniu i uświadamianiu sobie autentycznych potrzeb, własnego potencjału oraz realizowaniu pełni możliwości. Pomagam dostrzegać własne ograniczenia i ich konsekwencje oraz, poprzez uwalnianie się od nich, dążyć do spotkania z autentycznym sobą.

Jestem psychologiem i psychoterapeutką Gestalt w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie uczę się w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie, która jest czteroletnim programem edukacji podyplomowej, przygotowującym do ubiegania się o certyfikaty Polskiego (PTPG) i Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT).

W Gabinecie Przy Iluzjonie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych znajdujących się w kryzysie życiowym oraz doświadczających trudności w obszarze emocji, relacji z innymi oraz satysfakcji z życia. Zapraszam Cię na spotkanie, jeżeli zmagasz się z obniżeniem nastroju, depresją, lękiem, samotnością, poczuciem zagubienia i braku sensu w życiu lub objawami psychosomatycznymi.

Oprócz wykształcenia psychologicznego, posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze biznesowym – w działach HR międzynarodowych korporacji. W ramach sesji psychoterapeutycznych pracuję również z osobami doświadczającymi trudności w obszarze zawodowym: wypalenia zawodowego, zmęczenia, spadku motywacji, konfliktów interpersonalnych, a także poszukujących nowych dróg rozwoju zawodowego i realizacji swojego potencjału.

Pracuję z osobami dorosłymi, w języku polskim i angielskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

I believe that the most important aspect of every psychotherapeutic relationship is to try to grasp the unique experience of every individual – their personal perspective, unique reactions, feelings, emotions and thoughts. I get to know the unique world of every client with openness and authentic interest. I acknowledge and respect all emotions appearing in our relationship, I support in reliving the most difficult ones. My goal as a psychotherapist is to support you in discovering and realizing your authentic needs and fulfilling your full potential. I help and accompany in recognising one’s own limitations, their consequences as well as letting go of them in order to meet one’s authentic self.

I am a psychologist and Gestalt psychotherapist, currently in the course of professional certification. I graduated from University of Warsaw with a Masters of Arts in Psychology. Currently I am a student of Gestalt Psychotherapy School in Warsaw which is a four-year postgraduate program qualifying to apply for professional certificates issued by PTPG and EAGT – Polish and European Associations for Gestalt Therapy.

I conduct individual psychotherapy sessions for adults finding themselves in a life-crisis as well as experiencing difficulties in the area of emotions, personal relationships and life-satisfaction. I work with clients struggling with low mood and depression, anxiety, loneliness, sense of no purpose as well as suffering from psychosomatic symptoms.

Apart from my psychological background, I have extensive experience of being associated with HR area of multiple international companies. As a psychotherapist/psychologist I work with clients experiencing challenges in their professional life i.e. professional burnout syndrome, tiredness, loss of motivation at work, interpersonal conflicts as well as looking for new ways of professional development and realizing their potential.

I work with adult clients in both Polish and English languages. I work under professional supervision.

Krystyna Mol
  • 517 420 044

Jestem psychoterapeutką w nurcie Gestalt. Ukończyłam staż w instytucie Gestalt w Krakowie, obecnie w Szkole Gestalt w Warszawie przygotowuję się do otrzymania certyfikacji EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Moja praca podlega stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Moim celem jako terapeuty jest budowanie uważnej relacji, w której możesz komfortowo poczuć się sobą i znaleźć odpowiedzi na pytanie: czego potrzebujesz, jak możesz o siebie zadbać i czerpać satysfakcję z życia.

W pracy z klientami korzystam z doświadczenia licznych treningów terapeutycznych, warsztatów rozwoju poprzez ciało metodą Lowena, uważności mindfulness oraz improwizacji poprzez sztukę. Prowadzę terapie indywidualne z osobami dorosłymi oraz terapeutyczne warsztaty twórcze dla dzieci z oswajaniem emocji poprzez zabawę i sztukę.

Zapraszam do kontaktu w gabinecie lub online.

Jakub Krzyżanowski
  • 601 740 349

Psychoterapia jest dla mnie relacją i procesem szukania kontaktu z samym sobą, który pomaga w większym stopniu zrozumieć siebie oraz przywrócić sprawczość i poczucie odpowiedzialności za swoje własne życie. Poznanie siebie, dobra relacja z samym sobą i bycie ze sobą w kontakcie jest dla mnie kluczem do odnajdowania i zaspokajania swoich własnych potrzeb. Uważam, że każdy z nas posiada w sobie siłę do wspierania samego siebie i brania odpowiedzialności za swoje życie, czasami trzeba jej tylko poszukać.

Zapraszam Cię do kontaktu jeżeli , chcesz w większym stopniu czerpać satysfakcję z budowanych przez siebie relacji, pragniesz czuć większy wpływ na swoje własne życie lub czujesz że tracisz poczucie odpowiedzialności i sprawczości albo masz trudności z radzeniem sobie z własnymi emocjami. Zapraszam Cię do poszerzenia świadomości i odkrywania siebie w relacji terapeutycznej.

Jestem terapeutą Gestalt. Obecnie biorę udział w programie w Szkole Terapii Gestalt w Warszawie do otrzymania certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt EAGT oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z wykształcenia jestem psychologiem oraz trenerem warsztatu psychologicznego. Swoje doświadczenie zdobywałem od lat współpracując z organizacjami pozarządowymi, prowadząc warsztaty i konsultację, a także będąc tutorem w wolnej szkole demokratycznej. Współtworzę także liceum dla młodzieży z edukacji domowej.

Prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.